Szkolenie PHPPSzkolenie mostkiKontakt
Informacje o PHPP
Arkusze programu
Przykładowe realizacje
Zgłoszenie


Dane niezbędne do wykonania obliczeń w programie PHPP zostały pogrupowane w arkuszach obliczeniowych, aby zapewnić przejrzystość oraz ułatwić użytkownikowi zachowanie kolejności przy ich wprowadzaniu.

Poniżej tabelka zbiorcza zawierająca wszystkie arkusze kalkulacyjne programu wraz z opisami ich zawartości.

Nazwa arkusza
 
Opis
funkcji
    
                                                               
.
Ocena

Opis budynku, wybór metody obliczeniowej, zestawienie wyników
.
Powierzchnie


Powierzchnie elementów budynku, mostki termiczne, powierzchnia ogrzewanna netto. Uwaga na odniesienie do wymiarów zewnętrznych
.
Lista-U
List wyników z arkusza Wspólczynniki-U
.
Wsp-U

Obliczenie wspólczynnika przenikania ciepła U wg DIN EN ISO 6946
.
Grunt
Dokładne obliczenie strat ciepła do gruntu
.
Okna
Wprowadzenie geometrii, orientacji, długości ram, szerokość ram, współczynników Ug i U ramy oraz współczynników przenikania ciepła liniowych mostków termicznych; wyznaczenie wspólczynnika Uw okna i zysków ciepła od słońca
.
Typ_okna

Lista typów szyb oraz ram okiennych z parametrami technicznymi
.
Zacienienie


Wprowadzenie sytuacji zacienienia, np. balkon, sąsiadujące budynki, węgarki okien, obliczanie współczynnika korekcyjnego zacienienia
.
WentylacjaObliczenie wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, minimalnego nawiewu i wywiewu wg DIN 1946 Teil 6, infiltracji powietrza przez nieszczelności, sprawność rekuperatora; wynik testu szczelności budynku
.
CieploObliczenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku metodą bilansową wg EN832: straty ciepła przez przenikanie + straty ciepła na wentylacje - h * (zyski ciepła od słońca + wewnętrzne zyski ciepła)
.
Metoda_mies

Metoda miesięczna wg DIN EN 832. Metoda wybierana w arkuszu Wynik
.
Obc_grzewcze
Obliczenie mocy cieplnej systemu grzewczego wg metody bilansowej dla dnia obliczeniowego: maksymalne straty ciepła przez przenikanie + maksymalne straty ciepła na wentylacje - h * (minimalne zyski ciepła od słońca + wewnętrzne zyski ciepła)
.
Lato

Obliczenie częstotliwości występowania przegrzania pomieszczeń w lecie jako miary komfortu cieplnego
.
Zacienienie_L
Zacienienie latem
.
Wentylacja_L

Szacowanie wielkości strumienia powietrza wentylacjnego dostającego sie do budynku latem
.
CWU+CO


Obliczenie strat ciepła na przesyle w systemie grzeczym i c.w.u.. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do podgrzewu c.w.u. i strat magazynowania w zasobniku.
.
CWU-S


Obliczenie ilościowego pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną do przygotowania cwu przez instalację solarną
.
Prad

Obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku
.
Prad_obsługi

Obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz pierwotną pozostałych urządzeń
.
EP


Wybór systemu grzewczego, obliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz emisji CO2 na podstawie dotychczasowych wyników
.
Kompakt


Obliczenie zużycia energii przez urzadzenie kompaktowe wyposażone w pompę ciepła dopowiadające za ogrzewanie, przygotowanie c.w.u. i wentylacje
.
Kociol

Obliczenie zużycia energii przez kocioł (niskotemperaturowy lub kondensacyjny)
.
Siec

Obliczenie zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną
.
Klimat

Dane klimatyczne do arkuszy Ogrzewanie, Okna, Metoda_miesięczna i Lato
.
WZC


Obliczenie zysków ciepła pochodzących z wewnętrznych źródeł ciepła, na bazie arkuszów Prąd oraz Prąd_poocniczy
.
Dane

Tabela zawierajaca współczynniki energii pierwotnej oraz dane do EnEV


 
Top